Čo je astma (záduch), aké sú typy a ako sa lieči?

V dychu života sa ukrýva tajomstvo, ktoré pre niektorých predstavuje neustály zápas. Astma si nevyberá a môže prekvapiť v akomkoľvek okamihu, je výzvou, s ktorou sa stretávajú milióny ľudí po celom svete. Toto chronické ochorenie dýchacích ciest nás učí, že každý dych môže byť cenným darom, ale aj pripomenutím, že život je plný prekážok, ktoré nás posilňujú a formujú.

Fotka od Anup Sharma z Pixabay

Napriek výzvam, ktoré astma prináša, je dôležité pripomenúť si, že so správnym prístupom, poznaním a podporou môžeme žiť plnohodnotný život. V tomto článku sa podelíme o stratégie a inšpirácie, ktoré pomáhajú lepšie dýchať a radovať sa z každého okamihu. Nechajte sa vtiahnuť do sveta, kde sa dych stáva mostom medzi výzvami a víťazstvami, a objavte, ako astma mení dych života na cestu plnú odhodlania a nádeje.

Čo je astma

Astma predstavuje jedno z najrozšírenejších chronických ochorení, ktoré ovplyvňujú pľúcne funkcie, pričom sa odhaduje, že touto zdravotnou komplikáciou trpí približne 300 miliónov ľudí po celom svete.

Charakteristickým znakom astmy je jej definícia ako chronického zápalového ochorenia dýchacích ciest, ktoré má svoje korene v alergickej reakcii organizmu na rôzne vonkajšie podnety. Tento stav sa líši od bežného zápalu priedušiek, kde je primárnou príčinou prítomnosť baktérií či vírusov. V prípade astmy sú do procesu zápalu zapojené bunky imunitného systému, pričom kľúčovú rolu zohrávajú eozinofilné leukocyty, známe tiež ako eozinofily.

Dýchacie cesty sú zodpovedné za prívod a odvod vzduchu z nášho tela. Keď sa však objaví astmatický záchvat, dochádza k zápalu, ktorý vyvoláva opuch stien priedušiek a tým pádom znižuje prietok vzduchu, čo je obzvlášť zreteľné počas výdychu.

Okrem toho, pri astme sa stretávame so zvýšenou produkciou hlienu a bronchokonstrikciou – sťahovaním hladkých svalov priedušiek, čo spoločne ešte viac zhoršuje priechodnosť dýchacích ciest. 

Typy astmy: alergická vs. nealergická astma

Astma je komplexné ochorenie, ktoré môžeme rozdeliť na dve základné formy: alergická a nealergická astma.

Alergická astma

Alergická astma je najčastejším typom astmy, ktorá je priamo spojená s alergickou reakciou. Tento typ astmy sa obyčajne rozvíja v detstve a je často spojený s inými formami alergií, ako sú ekzém, alergická nádcha alebo alergie na jedlo.

Imunitný systém človeka s alergickou astmou reaguje na bežné alergény v prostredí – ako sú peľ, roztoče v domácom prachu, zvieracie lupiny, plesne alebo výkaly hmyzu, ktoré môžu byť v kobercoch a koberčekoch – tvorbou zápalu v dýchacích cestách, čo vedie k ich zúženiu a zvýšenej produkcii hlienu. Táto reakcia môže byť sprevádzaná klasickými príznakmi astmy, vrátane pískania, dýchavičnosti a kašľa.

Nealergická astma

Nealergická astma, známa tiež ako neatópová astma, je menej bežná a zvyčajne sa vyvíja v dospelosti. Tento typ astmy nie je priamo spojený s alergickou reakciou a môže byť vyvolaný rôznymi spúšťacími faktormi, ako sú ostré pachy, chemikálie, extrémne poveternostné podmienky, stres alebo fyzická námaha. 

U niektorých ľudí môžu byť príznaky nealergickej astmy menej predvídateľné a môžu sa objaviť bez zjavného spúšťača.

Astma je multifaktoriálna choroba, čo znamená, že jej vývoj a zhoršovanie môžu ovplyvňovať rôzne kombinácie genetických a environmentálnych faktorov. Pri obidvoch typoch astmy je dôležité rozpoznať a vyhnúť sa spúšťačom, ktoré môžu vyvolať astmatický záchvat.

Príčiny a rizikové faktory rozvoja astmy

Obrázok od Jiří Tomíček z Pixabay

Astma je ochorenie, ktoré nemá jedinú príčinu, ale je výsledkom vzájomného pôsobenia viacerých genetických a environmentálnych faktorov. V rozvoji astmy môžu hrať úlohu nasledujúce faktory:

 • Genetická predispozícia: Jedným z najvýznamnejších faktorov je genetika. Ak majú rodičia astmu alebo iné alergické ochorenia, je vyššia pravdepodobnosť, že ich deti tiež budú mať sklon k astme.
 • Alergény: Častou príčinou alergickej astmy sú alergény. Pri kontakte s nimi môže u predisponovaných jedincov dôjsť k imunitnej reakcii, ktorá spustí astmatický záchvat.
 • Infekcie dýchacích ciest: Časté vírusové infekcie v detskom veku, ako sú napríklad obyčajné prechladnutia, môžu podnietiť vznik astmy alebo zhoršiť jej príznaky.
 • Environmentálne faktory: Znečistenie ovzdušia, vystavenie tabakovému dymu (vrátane pasívneho fajčenia), chemické látky a prach v pracovnom prostredí môžu významne prispieť k rozvoju alebo zhoršeniu astmy.
 • Pracovné podmienky: Niektoré povolania sú spojené s vyšším rizikom vzniku astmy, najmä tie, kde dochádza k expozícii prachu, chemickým látkam alebo plynom.
 • Stres a emocionálne faktory: Stres a silné emócie môžu spustiť alebo zhoršiť astmatické príznaky.
 • Fyzická námaha: U niektorých ľudí môže intenzívna fyzická aktivita vyvolať astmatický záchvat, čo sa nazýva astma vyvolaná námahou.
 • Počasie: Zmeny počasia, chladný vzduch alebo vlhké prostredie môžu byť spúšťačmi pre astmatické príznaky.
 • Atopický ekzém a alergická rinitída: Atopický ekzém (atopická dermatitída) a alergická rinitída (senná nádcha) sú často spojené s astmou a môžu byť jej rizikovými faktormi.
 • Obezita: Nadmerná telesná hmotnosť alebo obezita môžu tiež zvyšovať riziko vzniku astmy alebo zhoršovať jej príznaky.

Je dôležité povedať, že nie každý, kto je vystavený týmto rizikovým faktorom, automaticky dostane astmu. 

Náš tip: Vedeli ste, že s podlahovým kúrením môže byť v domácnosti oveľa menej prachu ako pri využívaní radiátorov?

Astma prejavy

Image by krakenimages.com on Freepik

Astma bronchiale je ochorenie, ktoré sa môže prejavovať rôznorodými symptómami a to nielen u rôznych pacientov, ale aj u jedného pacienta v rôznych časoch. Typické príznaky astmy zahŕňajú:

 • Pískanie alebo hvízdanie pri dýchaní, ktoré je často počuteľné aj bez stetoskopu
 • Dýchavičnosť, ktorá môže byť viac výrazná počas fyzickej aktivity alebo v noci
 • Pocit stiesnenia alebo tlaku na hrudi
 • Chronický kašeľ, ktorý môže byť suchý alebo s hlienom, najmä v noci alebo skoro ráno

Tieto symptómy môžu byť variabilné a môžu sa meniť v závislosti od expozície spúšťačom, ako sú alergény, chladný vzduch, fyzická námaha alebo infekcie dýchacích ciest.

Astmatický záchvat

Astmatický záchvat predstavuje náhly nárast príznakov astmy, ktoré sa môžu prejavovať rôznou intenzitou, od dýchavičnosti, pískania v hrudníku až po kašeľ. Tieto záchvaty môžu byť vyvolané známymi spúšťačmi, no niekedy sa objavia aj bez zrejmého dôvodu.

Dôležité je vedieť, že astmatický záchvat môže pacientovi značne sťažiť život a v niektorých prípadoch ho dokonca ohrozovať, preto je nevyhnutné poskytnúť mu rýchlu lekársku pomoc. V miernejších situáciách sa záchvat môže ustáliť aj bez zásahu, avšak častejšie je potrebné podať vhodné liečivo, aby sa zabránilo zhoršeniu stavu.

Prvá pomoc pri astmatickom záchvate

Poskytnutie prvej pomoci je kľúčové a vyžaduje si udržanie chladnej hlavy. Zvýšená úzkosť, nervozita či dokonca panika, či už zo strany postihnutého alebo okolia, môže situáciu len zhoršiť. Nesprávne dýchanie môže zintenzívniť pocit nedostatku vzduchu.

Existujú dýchacie techniky, ktoré môžu pomôcť zmierniť pocit dýchacieho obmedzenia. Ak je to možné, treba sa vyhnúť miestam s dráždivými látkami vo vzduchu, zabezpečiť prísun čerstvého vzduchu a uvoľniť akékoľvek stiesňujúce oblečenie.

Ak takéto opatrenia nie sú dostatočné, je nutné siahnuť po liekoch. Ľudia s diagnostikovanou astmou by mali mať stále po ruke svoje protiastmatické lieky predpísané lekárom, a to aj keď je ich astma dlhodobo v pokojovom stave. Pacienti by mali byť tiež dobre informovaní o správnom používaní týchto liekov v prípade záchvatu.

V prípade, že uvedené kroky nie sú účinné, je dôležité ihneď vyhľadať lekársku pomoc alebo zavolať záchranku.

Diagnostika astmy

Diagnostika astmy sa začína dôkladnou anamnézou, kde lekár zisťuje informácie o symptómoch, ich trvaní, frekvencii a prítomnosti možných spúšťačov. Zohľadňuje sa aj rodinná anamnéza alergií alebo astmy a profesionálna expozícia rizikovým faktorom.

Autor fotky: cottonbro studio

Spirometria

Spirometria je základným vyšetrením funkcie pľúc, ktoré meria objem vzduchu, ktorý môže pacient po maximálnom nádychu vydýchnuť za prvú sekundu (FEV1), a celkový objem vzduchu vydýchnutý po maximálnom nádychu (FVC). 

Pomocou spirometrie sa dá zistiť prítomnosť obštrukcie dýchacích ciest a jej reverzibilita po podaní bronchodilatátora, čo je dôležité pre potvrdenie diagnózy astmy.

Peak flow metria

Peak flow metria alebo merač špičkového výdychového toku (PEF) je jednoduché prenosné zariadenie, ktoré meria maximálny prietok vzduchu počas náhlého výdychu. 

Tento prístroj môžu pacienti používať doma na monitorovanie svojej pľúcnej funkcie a na zaznamenávanie denných variácií, ktoré môžu naznačovať zhoršenie kontroly astmy.

6 minútový test chôdze

Šesťminútový test chôdze je kľúčovou súčasťou diagnostiky v pľúcnej medicíne a umožňuje nielen posúdiť fyzickú výkonnosť pacienta, ale tiež monitorovať hladinu kyslíka v krvi. 

Tento nenáročný a informatívny test poskytuje cenné informácie o celkovom zdravotnom stave. Vďaka nemu sa dá lepšie pochopiť, ako sa pacient cíti pri bežnej fyzickej aktivite, a podľa toho prispôsobiť ďalšie liečebné postupy.

Ďalšie vyšetrenia

V prípade potreby sa môžu vykonať aj ďalšie vyšetrenia, ako sú alergologické testy na identifikáciu špecifických alergénov, testy na bronchiálnu hyperaktivitu (napríklad metacholínový test), vyšetrenie hladiny dusičnanov v dychu (FeNO), ktoré môže odhaliť zápal v dýchacích cestách, alebo bronchoskopia a CT vyšetrenie hrudníka v zložitejších prípadoch.

Diagnostika astmy je komplexný proces, ktorý si vyžaduje spoluprácu medzi pacientom a lekárom. 

Liečba astmy

Cieľom liečby astmy je kontrolovať príznaky, predchádzať akútnym záchvatom a znižovať potrebu núdzovej liečby. Liečba sa delí na dlhodobú kontrolu ochorenia a riešenie akútnych záchvatov. 

Obrázok od InspiredImages z Pixabay

Klasické liečebné postupy

Inhalátory:

Inhalátory sú základným nástrojom v liečbe astmy. Môžu obsahovať rôzne liečivá vrátane bronchodilatátorov a kortikosteroidov. Inhalátory sa delia na úľavové (rýchlo pôsobiace bronchodilatátory na okamžitú úľavu pri záchvate) a preventívne (kortikosteroidy a dlhodobo pôsobiace bronchodilatátory na dlhodobú kontrolu astmy).

Zaujímavosť: Inhalačné lieky môžu spôsobovať zníženie pH v ústnej dutine a to môže byť dôvodom zvýšenej kazivosti zubov. Pravidelná dentálna hygiena riziko vzniku zubného kazu znižuje.

Kortikosteroidy:

Inhalované kortikosteroidy sú základnou zložkou preventívnej liečby. Pomáhajú znižovať zápal a citlivosť dýchacích ciest. Systémové kortikosteroidy (tablety alebo injekcie) sa používajú v krátkodobej liečbe ťažkých záchvatov alebo pri exacerbáciách.

Bronchodilatátory:

Rýchlo pôsobiace bronchodilatátory (napríklad salbutamol) sú používané pri akútnych záchvatoch na uvoľnenie svalstva priedušiek a okamžitú úľavu od príznakov. Dlhodobo pôsobiace bronchodilatátory (napríklad formoterol alebo salmeterol) sú súčasťou dlhodobej liečby a používajú sa v kombinácii s inhalovanými kortikosteroidmi.

Možnosti podávania liečby pri astme

Inhalačná terapia je dnes preferovanou formou liečby pre väčšinu pacientov trpiacich astmou. Jej hlavnou prednosťou je cieľové pôsobenie priamo v dýchacích cestách, kde sa astma prejavuje najvýraznejšie. 

Tento spôsob podávania lieku je vysoko efektívny, pretože umožňuje dosiahnuť maximálny terapeutický účinok s minimálnou dávkou, čím sa znižuje riziko nežiaducich vedľajších účinkov a obmedzuje systémový vplyv na organizmus.

Ako pri každej inej liečebnej metóde, aj pri inhalácii je potrebné naučiť sa správnu techniku. 

Preto je dôležité, aby bol pacient dôkladne oboznámený s technikou inhalácie a aby sa pravidelne kontroloval správny spôsob jej používania. Je znepokojujúce, že až 70% pacientov používa inhalátor na astmu nesprávne.

Perorálna terapia je nevyhnutná v prípadoch ťažkej alebo nekontrolovateľnej astmy, kedy sa pacienti liečia pomocou perorálnych kortikosteroidov. V prípade zlepšenia klinického stavu sa odporúča prechod na inhalačné kortikoidy, ktoré sú výhodnejšie kvôli ich nižšiemu riziku systémových vedľajších účinkov.

V tabletách sú k dispozícii aj ďalšie typy liekov patriace do kategórie kontrolórov, ako sú leukotriénové modifikátory, xantíny či kromoglykáty, ktoré pomáhajú regulovať chronické prejavy astmy.

Injekčná terapia sa využíva primárne na riešenie akútnych prípadov astmy, kedy je potrebná okamžitá lekárska intervencia, či už na pohotovosti alebo v nemocnici. 

V tejto forme sa tiež používa protizápalová a imunomodulačná liečba s protilátkami proti IgE, ktorá zohráva dôležitú rolu v procese zápalu spojeného s astmou.

Dlhodobá liečba vs. riešenie akútnych záchvatov astmy

Dlhodobá liečba je zameraná na udržanie astmy pod kontrolou a zahŕňa pravidelné používanie preventívnych liekov, vyhýbanie sa spúšťačom a monitorovanie pľúcnej funkcie. 

Akútne záchvaty vyžadujú rýchlu reakciu a zvyčajne použitie rýchlo pôsobiaceho bronchodilatátora. Pri ťažkom záchvate môže byť potrebná núdzová lekárska starostlivosť a použitie systémových kortikosteroidov.

Plán samostatnej starostlivosti a dôležitosť monitorovania stavu

Každý pacient by mal mať individuálny plán samostatnej starostlivosti, ktorý je vytvorený v spolupráci s lekárom. Plán by mal obsahovať informácie o tom, ako používať lieky, ako rozpoznať zhoršenie symptómov a ako konať pri akútnom záchvate.

Monitorovanie stavu je dôležité pre hodnotenie účinnosti liečby a včasné rozpoznanie zhoršenia astmy. 

WHO o astme

Astma je zahrnutá v celosvetovom pláne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na predchádzanie a boj proti neinfekčným chorobám a tiež v Agende OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030.

Vedeli ste, že v roku 1993 Svetová zdravotnícka organizácia založila Svetový deň astmy? Každoročne si tak ľudia v máji pripomínajú toto ochorenie po celom svete.

WHO sa aktívne venuje rozširovaniu možností diagnostiky a liečby astmy rôznymi spôsobmi. 

V rámci toho bola vypracovaná sada základných intervencií WHO pre neinfekčné choroby (PEN), ktorá má za cieľ pomôcť zlepšiť starostlivosť o pacientov s neinfekčnými chorobami, ako je astma, v primárnom zdravotníckom systéme, a to najmä v prostrediach s obmedzenými zdrojmi. 

Tento balíček obsahuje protokoly pre hodnotenie, diagnostiku a manažment chronických respiračných ochorení, ako sú astma a chronická obštrukčná pľúcna choroba, ako aj moduly pre poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl, vrátane podpory pri odvykaní od fajčenia a sebapomoci.

Znižovanie vystavenia tabakovému dymu je kľúčové nielen pre primárnu prevenciu astmy, ale aj pre jej efektívny manažment. Rámcový dohovor o kontrole tabaku poskytuje prostriedky na dosiahnutie pokroku v tejto oblasti a WHO podporuje iniciatívy ako MPOWER a mTobacco Cessation, ktoré sú zamerané na boj proti tabakovým výrobkom.

V neposlednom rade, Globálna aliancia proti chronickým respiračným ochoreniam (GARD) aktívne prispieva k úsiliu WHO smerujúcemu k prevencii a kontrole chronických respiračných ochorení. 

GARD je dobrovoľné združenie národných a medzinárodných organizácií a agentúr z celého sveta, ktoré sa spoločne zasadzujú za víziu, v ktorej každý človek môže dýchať bez obmedzení a voľnosti.

Astma a pridružené ochorenia

Image by stefamerpik on Freepik

Astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré je často spojené s rôznymi pridruženými ochoreniami. Tieto súčasné stavy môžu ovplyvňovať priebeh astmy a zároveň môže mať astma vplyv na ich zhoršenie. 

Medzi najčastejšie pridružené ochorenia patrí obezita, infekcie dýchacích ciest vrátane COVID-19, gastroezofageálny reflux a ischemická choroba srdca.

Astma a obezita

Obezita je známa tým, že zvyšuje zápalovú záťaž v tele a môže spôsobiť alebo zhoršiť astmatické príznaky. Nadmerná telesná hmotnosť môže tiež zvyšovať rezistenciu dýchacích ciest a znižovať pľúcnu funkciu. 

Preto je pre astmatikov dôležité udržiavať zdravú telesnú hmotnosť prostredníctvom vyváženej stravy a pravidelnej fyzickej aktivity.

Zaujímavosť: Poznáte príčiny, riziká a liečbu obezity?

Infekcie dýchacích ciest a COVID-19

Infekcie dýchacích ciest, vrátane tých spôsobených vírusom SARS-CoV-2 (COVID-19), môžu tiež zhoršiť symptómy astmy. Pri COVID-19 môže dôjsť k zvýšeniu závažnosti astmatických záchvatov a pacienti s astmou môžu byť náchylnejší na komplikácie spojené s touto infekciou. Je preto kľúčové, aby pacienti s astmou dodržiavali odporúčania týkajúce sa ochrany pred infekciami.

Astma a reflux

Gastroezofageálny reflux, teda spätný tok žalúdočného obsahu do pažeráka, môže dráždiť dýchacie cesty a spúšťať astmatické príznaky. Liečba tohto stavu, vrátane zmeny stravovacích návykov a užívania antirefluxnej medikácie, môže viesť k zlepšeniu kontroly astmy.

Astma a ischemická choroba srdca

Ischemická choroba srdca (ICHS), charakterizovaná zníženým prítokom krvi do srdcového svalu, môže byť u pacientov s astmou častejšia v dôsledku systémového zápalu a spoločných rizikových faktorov, ako sú vysoký krvný tlak a zvýšený cholesterol. 

Astmatikom s ICHS je dôležité pravidelne monitorovať srdcovocievny stav a dodržiavať liečebný režim predpísaný kardiológom.

Ako správne zvládnuť kombináciu astmy a tehotenstva

Neliečená astma predstavuje vážne riziko nielen pre matku, ale aj pre nenarodené dieťa. U tehotných žien môže nekontrolovaná astma viesť k mnohým komplikáciám, vrátane preeklampsie, zvýšeného výskytu ranných nevoľností, vyššieho rizika vaginálneho krvácania, či predĺženej hospitalizácie po pôrode. Tieto komplikácie zvyšujú aj riziko pre plod.

Našťastie, princípy liečby bronchiálnej astmy u tehotných žien sú podobné ako u netehotných pacientov a dnes sú k dispozícii účinné a bezpečné liečebné možnosti. 

Je dôležité vedieť, že bronchiálna astma nie je dôvodom na ukončenie tehotenstva, rovnako ako tehotenstvo nie je dôvodom na prerušenie antiastmatickej liečby. 

Základom pre zdravotnícky tím by malo byť udržiavanie astmy pod kontrolou bez zhoršovaní choroby, čo je kľúčom k ochrane zdravia matky a správneho vývoja plodu. Vďaka starostlivej a odbornej starostlivosti môže byť výsledkom liečby zdravá matka a zdravé dieťa.

Astma a životný štýl: Ako liečiť astmu bez liekov

Photo by Matthew Henry from Burst

Astma je dlhodobé ochorenie, ktoré môže významne ovplyvniť každodenný život postihnutých. Napriek tomu, že astma je chronické ochorenie, ktoré si vyžaduje pravidelnú medicínsku starostlivosť, existujú zmeny v životnom štýle, ktoré môžu pomôcť regulovať jej symptómy a zlepšiť kvalitu života.

Zníženie expozície alergénom:

Pre ľudí s alergickou formou astmy je kľúčové vyhýbať sa alergénom, ktoré môžu vyvolať alebo zhoršiť symptómy astmy. To môže zahŕňať pravidelné čistenie domácnosti na odstránenie prachu a roztočov, používanie vzduchových filtrov alebo dehumidifikátorov a pozor na fajčenie a jeho vplyv na zdravie či na zdravie zubov

Pravidelná fyzická aktivita:

Aj keď môže byť pre astmatikov náročné zapojiť sa do fyzickej aktivity bez obáv z vyvolania symptómov, pravidelné cvičenie môže posilniť dýchacie svaly a zlepšiť celkovú pľúcnu funkciu. 

Dôležité je zvoliť si taký typ cvičenia, ktorý zodpovedá individuálnym možnostiam a nevyvoláva symptómy astmy, ako sú napríklad plávanie, joga alebo chôdza.

Správne dýchanie:

Techniky správneho dýchania môžu pomôcť astmatikom lepšie zvládať symptómy, najmä počas záchvatov. Praktikovanie dýchacích cvičení, ako je Buteykova metóda  alebo cvičenia na zvýšenie diafragmatického dýchania, môže prispieť k efektívnejšiemu a uvoľnenejšiemu dýchaniu.

Stres a relaxácia:

Stres je častým spúšťačom astmatických záchvatov. Naučiť sa techniky na zvládanie stresu, ako je meditácia, hlboké dýchanie alebo progresívne uvoľňovanie svalov, môže pomôcť znižovať frekvenciu a závažnosť astmatických záchvatov.

Dostatočný odpočinok a spánok:

Kvalitný spánok je dôležitý pre celkové zdravie a môže pomôcť zlepšiť kontrolu nad astmou. Astmatikom sa odporúča vytvoriť si prostredie priaznivé pre spánok, vyhnúť sa stimulantom pred spaním a dodržiavať pravidelný spánkový režim.

Tieto zmeny v životnom štýle nie sú náhradou za medicínsku liečbu astmy, ale môžu byť užitočným doplnkom k farmakologickej terapii. 

Diéta pri astme: Ovplyvní strava zdravotný stav? 

Photo by Shopify Photos from Burst

Žiadna špeciálna diéta nedokáže úplne odstrániť príznaky astmy, avšak nasledujúce odporúčania môžu významne prispieť k zlepšeniu vášho stavu:

 • Dbajte na zdravú telesnú hmotnosť. Ak máte nadbytočné kilogramy, môže to vašu astmu zhoršovať. Už aj malá redukcia hmotnosti môže mať pozitívny vplyv na vaše príznaky. Informujte sa o správnom stravovaní, ktoré vám pomôže dlhodobo udržiavať optimálnu váhu.
 • Zahrňte do svojho jedálnička hojnosť ovocia a zeleniny. Sú bohaté na antioxidanty ako beta-karotén a vitamíny C a E, ktoré môžu znižovať zápal pľúc a podráždenie spôsobené škodlivými chemikáliami, známymi ako voľné radikály.
 • Vyvarujte sa potravín, ktoré u vás spôsobujú alergické reakcie. Alergie na jedlo môžu vyprovokovať astmatické symptómy a pre niektorých ľudí môže byť konzumácia alergénov pred cvičením priamou cestou k astmatickým ťažkostiam.
 • Nezabúdajte na vitamín D. V prípade ťažšej astmy môžu byť hladiny vitamínu D nízke. Zdroje ako mlieko, vajcia a mastné ryby (napríklad losos) sú skvelou voľbou. Aj krátke pobyty na slnku môžu zvýšiť hladinu vitamínu D vo vašom tele.
 • Vyhnite sa siričitanom. Tieto konzervačné látky, ktoré sa nachádzajú napríklad vo víne, sušenom ovocí, nakladaných uhorkách, čerstvých a mrazených krevetách, môžu u citlivých jedincov vyvolávať astmatické príznaky.
 • Zvážte tiež obmedzenie príjmu soli a zameranie sa na potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny, ako sú oleje získavané z rybích druhov žijúcich v chladných vodách, orechy a semená. Tieto zmeny vo vašej diéte by mohli pomôcť zmierniť príznaky astmy, hoci na definitívne potvrdenie týchto výhod je ešte potrebný ďalší výskum.

Každý krok k zdravšiemu životnému štýlu môže viesť k zlepšeniu vašej pohody a kontrole astmy. 

Astma a alternatívne prístupy: Využitie alternatívnej medicíny a bylín v liečbe astmy

Okrem tradičnej farmakologickej liečby sa niektorí pacienti obracajú aj na alternatívne prístupy a bylinky, aby si pomohli zmierniť symptómy astmy.

Obrázok od Uta E. z Pixabay

Alternatívna medicína v liečbe astmy

Akupunktúra

Akupunktúra je tradičná čínska medicínska prax, ktorá zahŕňa vpichovanie tenkých ihličiek do špecifických bodov na tele s cieľom obnoviť energetickú rovnováhu a podporiť samoliečebné procesy organizmu. Niektoré štúdie naznačujú, že akupunktúra môže byť užitočná pri znižovaní frekvencie a závažnosti astmatických záchvatov.

Konkrétne, štúdia z roku 2015 preukázala výraznejšie zlepšenie v testoch imunitného systému a pľúcnych funkcií u pacientov, ktorí absolvovali akupunktúru, oproti druhej skupine ľudí, ktorí užívali výlučne tradičné lieky na astmu.

Dlhodobé výhody akupunktúry však zatiaľ neboli preukázané ako účinné proti astme.

Speleoterapia

Speleoterapia je druh suchej soľnej terapie. Spočíva v trávení času v soľnej miestnosti alebo jaskyne a inhalácie okolitého vzduchu.

V jednej štúdii z roku 2018 o astme u detí sa zistilo, že po 4 týždňoch speleoterapie sa zlepšili príznaky, ako aj hladiny oxidu dusnatého, ktorý je markerom zápalu astmy.

Ďalšia štúdia z roku 2020 zistila, že kombinácia speleoterapie so zimným cvičením alebo športom môže pomôcť znížiť príznaky astmy.

Meditácia a Mindfulness

Všímavosť – mindfulness je druh meditácie, ktorý sa zameriava na to, ako sa myseľ a telo cítia v prítomnom okamihu. Možno ju praktizovať takmer kdekoľvek.

Všetko, čo potrebujete, je pokojné miesto, kde si môžete sadnúť, zavrieť oči a zamerať svoju pozornosť na myšlienky, pocity a vnemy vo vašom tele.

Vďaka svojim účinkom na zmiernenie stresu môže mindfulness pomôcť doplniť liečbu a zmierniť príznaky astmy súvisiace so stresom.

Výskum z roku 2018 ukazuje, že praktiky mindfulness nemusia priamo znižovať fyzické príznaky spôsobené astmou, ale skôr pomáhajú lepšie zvládať to, ako tieto príznaky prežívate a vnímate vo svojom každodennom živote.

Tip: Viete ako sa naučiť meditovať?

Bylinky a ich účinky na respiračný systém

Podbeľ (Tussilago farfara): Podbeľ je tradičná bylina často používaná v liečbe respiračných problémov vrátane kašľa a zápalu priedušiek. Obsahuje zlúčeniny, ktoré môžu pôsobiť protizápalovo a pomáhať uvoľňovať hlieny.

Žihľava (Urtica dioica): Žihľava je známa svojimi protizápalovými a antihistaminickými vlastnosťami, ktoré môžu byť užitočné pre ľudí s alergickou formou astmy. Môže pomáhať znižovať alergické reakcie a zápal, ktoré prispievajú k symptómom astmy.

Sladké drievko (Glycyrrhiza glabra): Sladké drievko je bylina, ktorá sa tradične používa na liečbu rôznych zdravotných stavov vrátane problémov s dýchacími cestami. Má protizápalové a expektoračné účinky, ktoré môžu pomôcť uľahčiť dýchanie pri astme.

Tulsi (Ocimum Sanctum): Tulsi, tiež známa ako bazalka posvätná, je pre svoje protizápalové a antioxidačné vlastnosti často používaná v Indii v každodennom živote. Tulsi sa pridáva do čaju, pre svoju silnú arómu.

Je dôležité poznamenať, že pred začatím akéhokoľvek alternatívneho liečebného režimu by sa mali pacienti vždy poradiť so svojím lekárom, aby predišli možným interakciám s ich súčasnou liečbou a zabezpečili bezpečné používanie týchto metód. 

Okrem toho, hoci niektoré bylinky môžu ponúkať úľavu od symptómov, nemali by nahrádzať konvenčné lieky predpísané lekárom na liečbu astmy.

Tip: Poznáte naše liečebné kúry na astmu? Pomáhať môže aj dračia krv.

Káva a kofeín u astmatikov

Autor fotky: Andrea Piacquadio

Káva a čaj obsahujú kofeín, ktorý má stimulačné účinky na centrálny nervový systém a môže tiež pôsobiť ako slabý bronchodilatátor. To znamená, že kofeín môže mierne uvoľňovať dýchacie cesty a zlepšovať prietok vzduchu v pľúcach, čo môže byť užitočné pre niektorých ľudí s astmou. 

V minulosti sa dokonca kofeín používal ako liek na liečbu symptómov astmy, keďže má podobnú štruktúru ako teofylín, liek, ktorý sa často predpisuje na liečbu astmy.

Istá čínska štúdia z roku 2022 celkovo dokázala, že mierna až striedma konzumácia kávy a čaju bola spojená so zníženým rizikom astmy u dospelých. 

Kontrola celkového príjmu kofeínu z čaju a kávy pri dávke 160 až 305 mg/deň môže byť ochranou pred astmou v dospelosti. Táto potenciálna preventívna úloha kofeínu však vyžaduje ďalšie vedecké skúmanie, aby sme lepšie pochopili jej mechanizmy a efektívnosť.

Všeobecne sa však neodporúča spoliehať sa na kávu alebo čaj ako hlavnú metódu liečby astmy. Liečba astmy by mala byť vždy založená na pláne, ktorý odporučí lekár, a môže zahŕňať používanie inhalátorov, kortikosteroidov a iných liekov.

Niektorí ľudia s astmou môžu zaznamenať, že kofeín alebo určité zložky kávy alebo čaju môžu spúšťať ich symptómy alebo spôsobovať nežiaduce účinky. Preto je dôležité, aby každý astmatik pozoroval svoje reakcie na tieto nápoje a prispôsobil svoju konzumáciu podľa svojich individuálnych potrieb a odporúčaní lekára.

Je tiež dôležité poznamenať, že u astmatikov s pridruženými ochoreniami, ako je napríklad reflux žalúdočného obsahu alebo kardiovaskulárne ochorenia, môže byť konzumácia kávy alebo čaju obmedzená z dôvodu interakcie s ich stavmi alebo liečbou.

Astma u detí: Špecifiká ochorenia a jeho liečba

Image by prostooleh on Freepik

Astma je jedným z najčastejších chronických ochorení u detí a môže významne ovplyvniť ich fyzické i psychické zdravie. Charakterizuje sa opakovanými epizódami dýchavičnosti, kašľom, pískaním a stiesnením na hrudi. Tieto príznaky sú spôsobené chronickým zápalom dýchacích ciest, ktoré reagujú zvýšenou citlivosťou na rôzne dráždivé látky a alergény.

Špecifiká astmy u detí

Deti s astmou môžu mať špecifické výzvy, ktoré súvisia s ich vekom a fyzickým vývojom. Ich dýchacie cesty sú menšie a reaktívnejšie, čo znamená, že dokonca aj malé podnety môžu vyvolať silnú reakciu. Deti tiež nemusia byť schopné správne opísať svoje príznaky, čo môže sťažiť diagnózu a liečbu.

Vplyv prostredia a alergénov na rozvoj astmy u detí:

Prostredie, v ktorom deti žijú a rastú, môže mať veľký vplyv na rozvoj a kontrolu astmy. Alergény ako domáci prach, roztoče, plesne, zvieracia srsť a peľ môžu vyvolať astmatické príznaky. Znečistené ovzdušie a pasívne fajčenie sú ďalšími faktormi, ktoré môžu zhoršiť stav detí s astmou.

Tipy pre rodičov

 • Udržiavajte domáce prostredie čisté a bez alergénov, pravidelne vysávajte a používajte kvalitný hepa filter.
 • Vyhýbajte sa fajčeniu v prítomnosti detí a obmedzte ich expozíciu znečistenému ovzdušiu.
 • Učte deti správnej technike používania inhalátorov a zabezpečte, aby mali svoje lieky vždy pri sebe.
 • Udržujte pravidelnú komunikáciu s lekárom a pravidelne monitorujte priebeh ochorenia.
 • Zapojte deti do fyzickej aktivity, ktorá je prispôsobená ich schopnostiam a nevyvoláva príznaky.

Cieľom liečby astmy u detí je umožniť im viesť čo najbežnejší život bez zbytočných obmedzení, vrátane účasti na školskom vyučovaní a rozličných mimoškolských aktivitách. 

Nie je vhodné zbytočne obmedzovať dieťa v dôsledku prehnaných obáv rodičov, ako napríklad vylúčením z hodín telesnej výchovy, ak na to nie je vážny dôvod. 

Je kľúčové viesť deti k zodpovednosti a samostatnosti v riadení ich ochorenia, samozrejme primerane ich veku. 

Psychická podpora je tiež nevyhnutná, aby sa dieťa necítilo trápne kvôli svojej chorobe a nezažívalo pocity menejcennosti. 

Pravidelná fyzická aktivita a šport, nielen posilňujú imunitný systém voči infekciám, ale tiež zlepšujú funkciu pľúc. V neposlednom rade je dôležité, aby deti vedeli, že astma nie je prekážkou k plnohodnotnému životu.

Prevencia a dlhodobá kontrola astmy: Stratégie na predchádzanie astmatických záchvatov

Photo by Shopify Partners from Burst

Hoci nie je možné astmu úplne vyliečiť, súčasné stratégie a opatrenia môžu významne prispieť k zníženiu frekvencie a závažnosti astmatických záchvatov. Tu sú kľúčové kroky, ktoré môžu pomôcť v prevencii a dlhodobej kontrole astmy:

 1. Identifikácia a eliminácia spúšťačov: Je dôležité rozpoznať faktory, ktoré môžu vyvolať astmatické príznaky alebo záchvaty. Vyvarovanie sa týmto faktorom alebo ich obmedzenie môže výrazne znížiť riziko záchvatov.
 2. Pravidelná farmakologická liečba: Používanie preventívnych liekov, ako sú inhalované kortikosteroidy a dlhodobo pôsobiace bronchodilatátory, je nevyhnutné pre udržanie astmy pod kontrolou. Tieto lieky znižujú zápal a citlivosť dýchacích ciest a pomáhajú predchádzať príznakom a záchvatom.
 3. Monitorovanie dýchacích funkcií: Používanie peak flow metra alebo spirometra môže pomôcť pacientom sledovať ich pľúcnu funkciu a včas identifikovať známky zhoršenia astmy. Tieto informácie sú následne dôležité pre prispôsobenie liečby.
 4. Plán manažmentu astmy: Každý pacient by mal mať individuálny akčný plán, ktorý jasne popisuje, ako postupovať pri rôznych úrovniach závažnosti symptómov, vrátane pokynov pre akútne záchvaty.
 5. Vzdelávanie a podpora: Pacienti by mali byť dobre informovaní o svojom ochorení a dostávať pravidelné vzdelávanie o správnom používaní liekov, dýchaní a iných stratégiách na zvládanie astmy.
 6. Zdravý životný štýl: Udržiavanie zdravého životného štýlu, vrátane vyváženej stravy bohatej na ovocie a zeleninu, pravidelného cvičenia a dostatočného odpočinku a spánku, môže posilniť celkovú odolnosť tela a zlepšiť kontrolu astmy.
 7. Pravidelné lekárske kontroly: Dôležité sú pravidelné návštevy lekára na hodnotenie aktuálneho stavu a prípadné úpravy liečby. Lekár môže tiež odporučiť ďalšie testy alebo ošetrenia podľa potreby.

Dodržiavaním týchto krokov a udržiavaním úzkej spolupráce s lekárskym tímom je možné dosiahnuť dlhodobú kontrolu nad astmou a zabezpečiť, aby pacienti s astmou mohli viesť aktívny a plnohodnotný život bez obmedzení spôsobených ich ochorením.

Dôležitosť sledovania kvality vzduchu a alergénov: Úprava bývania pre pacientov s astmou

Fotka od Peggychoucair z Pixabay

Kvalita vzduchu v interiéri má priamy vplyv na zdravie a pohodu ľudí s astmou. Rôzne alergény a dráždivé látky, ako sú roztoče, plesne, domáce zvieratá a tabakový dym, môžu vo vnútornom prostredí spôsobiť alebo zhoršiť symptómy astmy. Preto je pre astmatikov mimoriadne dôležité sledovať a zlepšovať kvalitu vzduchu vo svojich domovoch.

Úprava bývania môže zahŕňať nasledujúce kroky:

Závesy: Zvolenie ľahko umývateľných závesov alebo ich úplné odstránenie môže znižovať prítomnosť prachu a alergénov v interiéri.

Koberce: Koberce môžu byť rezervoárom pre alergény a roztoče. Ich výmena za tvrdé podlahové krytiny alebo pravidelné hĺbkové čistenie môže zlepšiť kvalitu vzduchu.

Vzduchové filtre: Investícia do kvalitného vzduchového filtračného systému alebo čističky vzduchu s HEPA filtrom môže pomôcť odstrániť alergény a zlepšiť kvalitu dýchaného vzduchu.

Pravidelné vetranie: Udržiavanie dobrého vetrania v domácnosti môže znižovať hladiny vnútorných alergénov a zlepšovať kvalitu vzduchu.

Odstránenie zdrojov vlhkosti: Znižovanie vlhkosti v domácnosti môže obmedziť rast plesní, ktoré sú častým alergénom. Používanie odvlhčovačov alebo zlepšenie odvetrávania v kúpeľniach a kuchyniach môže byť účinné.

Bezdymové prostredie: Zabezpečenie, aby domácnosť bola bez tabakového dymu, je kľúčové pre ľudí s astmou, pretože fajčenie je významným spúšťačom astmatických záchvatov.

Obmedzenie osviežovačov vzduchu: Snažte sa obmedziť alebo úplne vylúčiť používanie najrôznejších osviežovačov vzduchu, vonných tyčiniek a iných zariadení, ktoré môžu spôsobovať podráždenie. Nielen v domácnosti ale týka sa to aj používania osviečovačov vzduchu pre autá.

Záver: Kľúčové body o astme a jej manažmente

Image by brgfx on Freepik

Astma je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje zvýšenou reaktivitou a obštrukciou průdušek. Hlavnými symptómami sú opakované epizódy dýchavičnosti, pískotov, tlaku na hrudi a kašľa. Liečba astmy je komplexná a zahŕňa používanie inhalátorov, kortikosteroidov, bronchodilatátorov a prípadne ďalších liečebných prístupov.

Alergická astma je spôsobená imunitnou reakciou na alergény, zatiaľ čo nealergická astma je vyvolaná inými faktormi, ako sú znečistenie vzduchu, stres či infekcie.

Prevencia astmatických záchvatov a dlhodobá kontrola ochorenia zahŕňajú vyhýbanie sa spúšťačom, pravidelné užívanie preventívnych liekov, sledovanie dýchacích funkcií a vytvorenie individuálneho manažmentového plánu.

Zmeny v životnom štýle môžu tiež pomôcť v regulácii symptómov astmy, vrátane zníženia expozície alergénom, pravidelnej fyzickej aktivity, správneho dýchania, zdravej diéty a techník zvládania stresu.

Astma a pridružené ochorenia, ako sú obezita, COVID-19, gastroezofageálny reflux a ischemická choroba srdca, vyžadujú komplexnú liečbu a koordinovaný prístup.

Využitie alternatívnej medicíny a bylín, môže byť doplnkom k tradičnej liečbe astmy, avšak vždy by malo byť konzultované s lekárom.

Pacienti by mali byť informovaní o svojom ochorení, dodržiavať odporúčané liečebné postupy a pravidelne komunikovať so svojím zdravotníckym tímom. S aktívnym a informovaným prístupom môžu jednotlivci dosiahnuť lepšiu kontrolu nad svojím astmatickým ochorením a viesť plnohodnotný život.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:
Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.