Adresa:
info@zdravebyliny.sk

+421944507158
Parfumylacno s.r.o nie sme platcami DPH
IČO 47166517
DIČ 2023776733

so sídlom Zákamenné 229, 02956


Hviezdoslavova 51/12
Námestovo
02901
Slovenská republika

Zapísaný v obchodnom registri - č. ObU - NO - OZP - A - 2013 / 03866 - 2 č. živnostenského registra 560-18284
Telefónne číslo:
+421944507158
Fax:
Bankové spojenie: FIO Banka 2900692195/8330 IBAN: SK2083300000002900692195 BIC: FIOZSKBAXXX, SWIFT : FIOZSKBA VS: číslo objednávky (posledné 4 číslice)
Odoslať e-mail