Vysoký krvný tlak (HYPERTENZIA)

Naša uponáhľaná doba je príliš náročná a plná stresu. Snažíme sa žiť tak, aby sme všetko stihli, no pritom málokedy dbáme aj na to, či to v skutočnosti naše telo zvláda. Veľakrát bagatelizujeme rôzne prejavy nevýkonnosti organizmu, či nepreležanie choroby. 

zdravy pohyb vysoky krvny tlak

Zdroj https://www.pexels.com/cs-cz/

Jedným z ochorení, ktoré “straší” spoločnosť je vysoký krvný tlak.  V súčasnosti patrí medzi najzávažnejšie ochorenia a jeho nebezpečenstvo spočíva najmä v tom, že  navonok nie je viditeľné.

Vysoký krvný tlak (krvný tlak sa tvorí v srdci, ktoré je centrálnou pumpou kardiovaskulárneho systému), odborne nazývaný hypertenzia je ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenými hodnotami krvného tlaku presahujúcimi normálne hodnoty a patrí k najpočetnejším problémom spoločnosti s vysokou úmrtnosťou. 

V roku 2014 v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení zomrelo z celkových úmrtí až 60% žien a 45% mužov, z čoho artériová hypertenzia bola označená ako tretia najčastejšia príčina úmrtia (Slovensko eviduje približne 800 - tisíc hypertonikov). 

Ochorenie sa niekedy neprejavuje dlhú dobu (chorý o nej netuší) alebo sa jeho náznaky nedajú ku žiadnej chorobe priradiť. Postupne sa však môžu objavovať poruchy činnosti niektorých orgánov.

Náš tip: Podrobnejšie informácie o hypertenzii sa dozviete v tomto článku

Čo zapríčiňuje vysoký krvný tlak?

vysoky krvny tlak

Zdroj https://www.pexels.com/cs-cz/

Vysoký krvný tlak je typická choroba, nazývaná aj chorobou nesprávneho životného štýlu, za ktorú môžu aj genetické vplyvy. Ďalšou nezanedbateľnou príčinou sú aj nesprávne vzorce správania, medzi ktoré patrí výbušnosť, málo oddychu, nedostatok spánku, málo fyzickej aktivity, potreba všetko stihnúť, nesprávne stravovanie (prejedanie sa, príliš veľa soli, tzv. rýchle občerstvenie), alkohol, fajčenie a obezita.

Vysoký krvný tlak vedie k poškodeniu kardiovaskulárneho systému (zásobuje tkanivá kyslíkom a živinami a tvorí ho krv, krvné cievy a srdce = srdcovo cievny systém, čiže nástroj na transport krvi v celom tele), ale aj k zlyhávaniu dôležitých orgánov, čomu sa dá predchádzať iba udržiavaním normálneho krvného tlaku (zníženie vzniku cievnej mozgovej príhody o 50 % a infarktu myokardu o 20 - 25 %). 

Nesprávna liečba, neustále vysoké hodnoty krvného tlaku, fajčenie, diabetes, dyslipidémia (charakterizovaná zvýšenými plazmatickými hladinami celkového cholesterolu, triacylglycerolov, cholesterolu v lipoproteínoch s nízkou hustotou alebo so zníženou hladinou cholesterolu v lipoproteínoch vysokej hustoty) a brušnou obezitou, môžu mať za následok cievnu mozgovú príhodu, ochorenia obličiek, srdcové zlyhanie, infarkt myokardu, ischemickú (ischémia = nedokrvenie orgánov alebo tkanív) chorobu srdca a ischemické ochorenie tepien dolných končatín.

Tip: Viete čo je reeklampsiana a vysoký krvný tlak v tehotenstve?

Aké hodnoty krvného tlaku sú škodlivé?

Hodnoty krvného tlaku (uvádzajú sa  v mmHg) sa v priebehu dňa výrazne odlišujú. Súvisia so striedaním dňa s nocou, mentálnou a fyzickou aktivitou (spánok, príjem potravy, telefonovanie, sledovanie televízie, relax, práca doma vs. v práci, rozhovor...), či vnútornými neurohumorálnymi vplyvmi.

Krvný tlak je regulovaný nervovým systémom a hormónmi a za normálnych okolností sa pohybuje v určitom rozmedzí a rytme. 

Čo je systolický a diastolický krvný tlak

Rozlišujeme dva druhy krvného tlaku: systolický (horný tlak, ktorý je nameraný keď sa sťahuje srdce a čerpá sa krv do ciev) a diastolický (nižší tlak, je nameraný keď sa srdce uvoľní a opäť naplní krvou) krvný tlak. 

Svetová zdravotnícka organizácia - WHO, v roku 1999 takto rozdelila hodnoty krvného tlaku:

 

Tab. 1: Rozdelenie hodnôt krvného tlaku diastolický a systolický tlak

spravne hodnoty vysokeho krvneho tlaku systola diastola

Ako ovplyvniť riziko a eliminovať vysoký krvný tlak?

Od útleho detstva sa ľudský organizmus borí s rôznymi ochoreniami. Rodičia sa snažia deťom vštepovať návyky, ktoré by vekom nemali negatívne, ale skôr pozitívne ovplyvniť ich zdravie. Nie každý rodič však dokáže posúdiť čo je pre jeho dieťa správne.

Tip: Vyberte pre deti vhodnú trampolínu a veďte ich k zdravému pohybu

 

Medzi najviac ovplyvňujúce faktory, ktoré môžu zapríčiniť zvýšený krvný tlak sú:

1. Vplyv výživy a stravovacích návykov, životosprávy na vysoký krvný tlak

jedalnicek potraviny dieta strava vysoky krvny tlak

Zdroj https://www.pexels.com/cs-cz/

Dôležitou súčasťou nášho životného štýlu je výživa. Už od obdobia, kedy je dieťa uložené v maternici záleží na tom, ako je živené a tak to nasleduje po celý život. 

Výživa má dôležitú účasť na dlhovekosti, riziku prepuknutia chorôb, sile imunity človeka a taktiež životnej produktivity.

Rizikom nesprávnej výživy je nielen obezita, ale aj podvvýživa. 

Príčina podvýživy môže byť rôzna. Nízky príjem potravy, zlé stravovacie návyky, ale aj fyzické a duševné stravy, ktoré môžu zapríčiniť krátkodobé alebo dlhodobé zdravotné problémy - slabá imunita, oneskorený rast, chradnutie, výrazný pokles na hmotnosti, vyššie riziko infekcie, pomalé zotavovanie z chorôb, ťažkosti so sústredením, stály pocit hladu, depresie, podráždenosť, úzkosť a v neposlednom rade ťažkosti s dýchaním i srdcové zlyhanie. Telu chýbajú živiny, má nedostatok vitamínov (problémy so zrakom, mäknutie kostí, krvácanie, malátnosť) a minerálov.

Tip: Všetko o ADHD a poruche pozornosti - čo je ADHD, aké sú príznaky, prevencia a liečba?

Opakom podvýživy je obezita (jej výskyt za posledných 25 rokov rapídne vzrástol), ktorá je definovaná ako abnormálne alebo nadmerné hromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie. 

Nadváha je všeobecne celosvetový problém. Ide o energetickú nerovnováhu medzi medzi spotrebovanými a vydanými kalóriami, teda ak energetický príjem potravy prevyšuje energetické nároky organizmu, nasleduje obezita. 

Ak je obezita prítomná už v detskom veku, hrozí oveľa vyššie riziko obezity a invalidity v dospelosti, či prípadná smrť. Zvyšovaním váhy sa stupňuje aj riziko kardiovaskulárnych ochorení, mozgových príhod, metabolického syndrómu, cukrovky, osteoartritídy (zápaly kĺbov a kostí) a niektorých druhov rakoviny (prsníkov, vaječníkov, prostaty, pečene, obličiek, hrubého čreva a žlčníka).

Správna výživa je základom zdravia, mala by byť pestrá a mala by obsahovať chudé mäso, ryby, mliečne výrobky, obilniny, strukoviny, čerstvé ovocie a zeleninu a v neposlednom rade pitnú vodu. 

Energetickú hodnotu tvoria bielkoviny, tuky a sacharidy. 

Na zabezpečenie optimálnych hodnôt medzi živočíšnou a rastlinnou zložkou potravy slúžia stopové prvky, vitamíny, minerály a ďalšie nutrične prospešné látky.

2. (Ne)Fajčenie a vplyv na vysoký krvný tlak

O fajčení a jeho škodlivosti sa začalo hovoriť už v 60-tych rokoch minulého storočia. Je jedným zo závažných celosvetových problémov a tento zlozvyk prislúcha približne 1 miliarde obyvateľstva. 

Potvrdeným faktom je, že negatívne vplýva na ľudské zdravie a je príčinou zvýšenej chorobnosti, predčasných úmrtí a taktiež má vplyv na srdcovocievne (hypertenzia - vysoký krvný tlak), nádorové (rakovina hrtana, hrdla, pažeráka, pľúc, obličiek, pečene, hrubého čreva, krčka maternice) i periférne ochorenia ciev a tiež na mozgové cievne príhody, aterosklerózu, postihnutia tepien a ciev dolných končatín, neplodnosť, astmu. 

V rámci projektu MONIKA v 21 krajinách bolo dokázané, že vo veku 35 - 39 rokov fajčenie spôsobuje infarkt myokardu (77 % žien a 81 % mužov).

Tabakový dym obsahuje aerosól, nikotín a oxid uhoľnatý, ktoré spôsobujú zvýšenie frekvencie srdca a krvného tlaku, zužovanie ciev, priame poškodzovanie cievneho endotelu, zvýšenie zrážanlivosti krvi (riziko trombózy) a sú karcinogénne, toxické a dráždivé. Navyše negatívne ovplyvňujú silu organizmu - spôsobujú slabosť, odoberajú svalovú silu, obratnosť a vytrvalosť (štúdia z roku 1980, kedy bolo na 7800 osobách preukázané, že ich výkon bol v rôznych disciplínach oveľa slabší).

Škodlivé účinky na náš organizmus má bohužiaľ aj pasívne fajčenie, preto by sme sa nemali zdržiavať v prítomnosti fajčiara a celkovo v zafajčenom prostredí.

 hodnoty vysokeho krvneho tlaku

Zdroj https://www.pexels.com/cs-cz/

Treba mať na zreteli, že prestať s fajčením nie je nikdy neskoro. Po jeho prerušení výrazne klesá riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení.

 

Tip: Pralesná mäta môže pomôcť vyčistiť pľúca a prestať fajčiť, extrakt ambrosino môže pomáhať odstraňovať závislosť, takisto čaj zabudnutia.

3. Alkohol a vplyv na vysoký krvný tlak

Podľa WHO medzi 5 najväčších rizikových faktorov príčiny vzniku hypertenzie patrí aj alkohol (psychotropná látka, ktorá vyvoláva závislosť). Vo väčšine krajín je značným problémom a jeho častá konzumácia má priamy súvis s výskytom hypertenzie v rôznych skupinách populácie. 

Je dokázané, že alkohol zvyšuje krvný tlak a jeho nadmerná konzumácia spôsobuje trvalý vysoký krvný tlak.

4. Príliš veľa soli a vysoký krvný tlak

V roku 2019 bola v Taliansku zverejnená štúdia, v ktorej bola dokázaná priama súvislosť medzi hypertenziou a príjmom sodíka v strave. Akonáhle sa strava upravila o zníženie príjmu soli, malo to za následok zníženie krvného tlaku, prítomnosti hypertenzie a taktiež celkový pokles chorobnosti a úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia. 

Soľ je totiž látkou, ktorá zadržiava vodu, ale ani naopak, nízky príjem soli nie je pre srdce bez rizika.

Tip: Viete, že správne nastavené životné poistenie by malo zahŕňať najmä poistenie trvalých následkov a kritických chorôb (vysoký krvný tlak môže byť problémom/ prekážkou pri poistení a môže byť príčinou viacerých kritických chorôb)

5. Fyzická neaktivita a vplyv na vysoký krvný tlak

Medzi ďalší, najviac rozšírený faktor, ktorý je jednou z príčin vysokého krvného tlaku je aj fyzická inaktivita - teda nevykonávanie fyzickej aktivity prospešné pre telo. Odhaduje sa, že až 70% obyvateľstva nemá dostatočnú prospešnú fyzickú aktivitu a “sedavý život” je jedným z hlavných spúšťačov obezity.

 psychicka pohoda krvny tlak

Zdroj https://www.pexels.com/cs-cz/

Fyzická aktivita sa vzťahuje na všetok pohyb, akým je napríklad chôdza (prechádzky), bicyklovanie (vymeniť cestu autobusom za cestu bicyklom), beh alebo aktívne hry. Je takisto veľmi dôležitá v prevencii kardiovaskulárnych ochorení, obezity, diabetu, či osteoporózy. Zvyšuje fyzickú a pľúcnu kapacitu, svalové bunky a má pozitívny účinok na metabolizmus glukózy.

Tip: Návod ako začať behať

6. Psychosociálne faktory a stres 

Asi na každé ochorenie by mohlo platiť, že jednou z príčin je stres. Denný zoznam, kde zažijeme stres by nám málokedy stačil aj na jednu A4. Je veľmi ťažké vyhnúť sa mu, pretože na nás číha v práci, či doma - ekonomická situácia, zdravotná situácia, manželstvo, deti, vplyv a názory okolia, či príliš veľké očakávania od života alebo nedosiahnutie stanovených životných cieľov.

 

Tip: Viete prečo je dôležité nastavovať si životné ciele a ako na to?

Jediné, čo by sme mohli urobiť, je naučiť sa predbežne identifikovať najčastejšie zdroje stresu a snažiť sa ich neprežívať tak, akoby vznikli prvý krát. 

Naučme sa stres “predýchať” rôznymi fyzickými a psychickými aktivitami, či dychovými a relaxačnými cvičeniami. Snažme sa nepripúšťať si všetko “k srdcu” a zmeňme prístup a očakávania od samých seba a od druhých. Doprajme si dostatok spánku a správnej výživy a určime si poradie dôležitosti úloh. 

 

Na stres zvyčajne reagujeme automaticky a stereotypne, mobilizácia všetkých systémov sa stáva zbytočnou, pretože nahromadená energia sa vo svaloch primerane nespotrebuje a ak nie je stres kompenzovaný intenzívnou fyzickou činnosťou, jeho negatívne účinky sa znásobujú a spôsobujú rôzne typy ochorení. 

 7. Farmakologickou liečbou

Liečbu farmakologickými liečivami zvažuje a predpisuje jedine lekár. Lieky pôsobia na regulačné systémy a ich použitie je potrebné sledovať a vhodne nastaviť spolu s inými liekmi, ktoré užívame.

8.Nefarmakologickou liečbou - pomocou liečivých rastlín

Niektoré druhy liečivých rastlín sú vhodné aj na zníženie, prípadne zvýšenie krvného tlaku, ale s ich použitím by sme mali byť taktiež opatrní. 

 

V niektorých prípadoch môže liečba vysokého krvného tlaku pomocou bylín nahradiť farmakologickú liečbu, avšak veľakrát je k tomu potrebné dodržať aj ostatné nevhodné faktory, ktoré negatívne ovplyvňujú vysoký krvný tlak.

Tab. 2 Liečivé rastliny vhodné ako doplnok k liečbe hypertenzie
rastliny na vysoky krvny tlak

Inšpirácia: Potraviny, ktoré môžu ovplyvňovať hladinu cukru v krvi a vysoký krvný tlak

Použitá literatúra:

 1. Jaradat Shadi I. M. 2012. Hodnoty antropometrických ukazovateľov a krvný tlak (Diplomová práca)
 2. Haberlandová, S. 2015. Vysoký krvný tlak ako významný rizikový faktor kardiovaskulárnych chorôb (Bakalárska práca)
 3. https://www.servier.sk/content/vysok%C3%BD-krvn%C3%BD-tlak-hypertenzia
 4. https://www.unitedregional.org/medical-services/heart-disease-prevention-diagnosis-and-treatment/heart-attack/
 5. https://www.upjs.sk/public/media/16345/Hubkova%20-%20Dyslipidemia.pdf
 6. https://www.veroval.info/sk-sk/dolezite-fakty/krvny-tlak/co-znamenaju-dve-hodnoty-krvneho-tlaku
 7. https://www.who.int/health-topics/nutrition
 8. https://www.medicalnewstoday.com/articles/179316
 9. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 10. https://www.who.int/health-topics/physical-activity#tab=tab_1
 11. https://www.drinkaware.co.uk/facts/health-effects-of-alcohol/effects-on-the-body/alcohol-and-blood-pressure
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770596/

 

Autor:

PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS

Vyštudovala III.st. VŠ v odbore ošetrovateľstvo. Má špecializáciu z anesteziológie, resuscitológie a urgentnej starostlivosti, špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva.

38 rokov pracovala ako vedúca sestra na OAIM. Od roku 2015  je konateľom  ADOS.

Počas dlhoročnej odbornej praxe a celoživotného vzdelávania získala široké spektrum multiodborových vedomostí a skúsenosti v nemocničných zariadeniach, ale aj v  komunitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prednáša, konzultuje a oponuje  diplomové práce na VŠ v odbore ošetrovateľstvo.